A+
A-
X

SKANER 3D SCAN3D UNIVERSE (miejsce instalacji Czechowice-Dziedzice)

Skaner Scan3D Universe:
  • skanowanie strukturalnym światłem LED białym,
  • pomiar tekstury,
  • pole pomiarowe 150x200 - 300x400 mm2,
  • dokładność od 30 μm,
  • odległość między pkt 0,05-0,30 mm,
  • próbkowanie 10-350 pkt/mm2.