A+
A-
X

SPEKTROMETR WDS TYPU PBS (miejsce instalacji Katowice)

Rentgenowski spektrometr z dyspersją WDS:
  • w pełni zintegrowany sprzętowo i programowo z elektronowym mikroskopem skaningowym oraz z EDS-em
  • zaweira 5 kryształów dyfrakcyjnych (kryształ do analizy C i O, a także kryształy NiC80, TAP, PET i LiF)
  • licznik proporcjonalny, wypełniony ksenonem
  • oprogramowanie umożliwa wykonywanie wspólnych analiz EDS i WDS w tym wykonywanie jednoczesnych map EDS/WDS
  • oprogramowanie zawiera metody korekcyjne ZAF i PHI-RO-ZET.