Dodano: piątek, 16 września 2022 roku

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.09.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach SPACE TECH EXPO EUROPE (Brema, Niemcy), uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

!!!UWAGA!!!

W dniu 27.09.2022 dodano załącznik pn. "eksponaty specyfikacja", w związku z tym wydłużono termin na przesyłanie ofert do dn. 30.09.2022 do godz. 11:00